Eldan Recycling - i återvinningsindustrins framkant